HUR FÅR JAG ERSÄTTNING FÖR MITT DELTAGANDE?

Som tack för att du hjälper oss bli bättre får du ersättning i form av poäng för alla undersökningar du deltar i. Hur många poäng du får beror på undersökningens längd och komplexitet. Innan du medverkar i en undersökning blir du informerad om hur stor poängersättningen är. Ju fler undersökningar du svarar på, ju högre blir din sammanlagda poäng. Logga in på ditt konto för att se hur många poäng du har samlat ihop. Poängen kan du antingen lösa in mot värdecheckar eller använda för att skänka pengar till välgörande ändamål.

 

SF Bio

För att kunna växla in till en värdecheck från SF Bio måste du ha kommit upp i 100 panelpoäng. Dina 100 poäng omvandlas till en värdecheck på 125 kronor hos SF Bio! Om du väljer att växla in till en värdecheck från SF får du en elektronisk värdecheck mailad till den e-postadress som du angett i ditt panelkonto.


 

WWF_25mm_no_tab

Skänk till välgörenhet

Vill du att dina insamlade poäng ska gå till välgörande ändamål istället? När du har 50 panelpoäng kan du även växla in det som en gåva på 50 kr till en av våra samarbetspartners Röda Korset och ECPAT (End Child Prostitution in Asian Tourism).